اخبار افزونه ها

آخرین افزونه ها

نمایشگر اخبار به صورت اسلاید lofarticlescroller

نمایشگر اخبار به صورت اسلاید lofarticlescroller
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.0
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Sunday, 12 April 2015

کوتاه کننده متن readlesstext

کوتاه کننده متن readlesstext
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 5.2
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین

مطالب مرتبط

 مطالب مرتبط
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Tuesday, 10 March 2015

ماژول ورود HOT Login

ماژول ورود HOT Login
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.0.1
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • تاریخ Saturday, 21 February 2015

نمایشگر اخبار به صورت اسلاید lofarticlesslideshow

نمایشگر اخبار به صورت اسلاید lofarticlesslideshow
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.0
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Sunday, 01 February 2015

تصویر بندانگشتی ساز Mavik

تصویر بندانگشتی ساز Mavik
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.1
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 10 January 2015

نسخه موبایلی با mobilejoomla

نسخه موبایلی با mobilejoomla
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.2.10
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, ماژول, پلاگین
 • تاریخ Thursday, 25 December 2014

پلاگین امنیتی پلاگین jHackGuard

پلاگین امنیتی پلاگین jHackGuard
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.9
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Wednesday, 27 August 2014

پلاگین بارگزاری با تاخیر تصاویر

پلاگین بارگزاری با تاخیر تصاویر
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3-5
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Monday, 21 July 2014

تب ساز حرفه ای

تب ساز حرفه ای
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.6.4
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Sunday, 29 June 2014

ماژول اسلاید تصاویر Vina

ماژول اسلاید تصاویر Vina
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.0
 • نسخه سازگار جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 07 June 2014

پلاگین اسکرول کنشگرا جداول

پلاگین اسکرول کنشگرا جداول
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.1.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Tuesday, 29 April 2014

PDF ساز فوکا

PDF ساز فوکا
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.1, 3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Monday, 13 January 2014

مدیریت نقشه Phoca Maps

مدیریت نقشه Phoca Maps
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.6.3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Monday, 06 January 2014

مدیریت Favicon فوکا

مدیریت Favicon فوکا
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.3,3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت

مدیریت دانلود Phoca Download

مدیریت دانلود Phoca Download
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.1.9, 3.0.1
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Monday, 23 December 2013

پلاگین Auto Purge Cache

پلاگین Auto Purge Cache
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.6.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 21 December 2013

دفترچه مهمان Phoca Guestbook

دفترچه مهمان Phoca Guestbook
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.2, 3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Monday, 16 December 2013

پلاگین دکمه Google +1

پلاگین دکمه Google +1
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.0.5
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 14 December 2013

گالری تصاویر Phoca Gallery

گالری تصاویر Phoca Gallery
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.2.6, 4.0.2
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Thursday, 12 December 2013

مدیر مستندات Phoca Documentation

مدیر مستندات Phoca Documentation
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.1, 3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Monday, 09 December 2013

پلاگین امتیاز دهی Ajax Vote

پلاگین امتیاز دهی Ajax Vote
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.4
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 07 December 2013

فونت ساز Phoca Font

فونت ساز Phoca Font
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.2,3.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Thursday, 05 December 2013

تب ساز sp tab فارسی

تب ساز sp tab فارسی
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.9
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Tuesday, 03 December 2013

پلاگین درج کد گوگل آنالیتیک

پلاگین درج کد گوگل آنالیتیک
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.01
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Monday, 02 December 2013

کامپوننت تماس حرفه ای aiContactSafe

کامپوننت تماس حرفه ای aiContactSafe
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.21
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Saturday, 30 November 2013

ماژول نمایشگر اخبار متحرک

ماژول نمایشگر اخبار متحرک
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.2.2
 • نسخه سازگار جوملا 1.5, جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Friday, 29 November 2013

مدیریت پیشرفته مطالب K2

مدیریت پیشرفته مطالب K2
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.6.7
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, ماژول, پلاگین
 • تاریخ Thursday, 28 November 2013

سیستم کاریابی JS Jobs

سیستم کاریابی JS Jobs
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.8.7
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم داوود نصیری
 • نوع کامپوننت, ماژول, پلاگین
 • تاریخ Monday, 25 November 2013

کنترل کننده aiMootoolsControl

کنترل کننده aiMootoolsControl
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.1
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 23 November 2013

ماژول پشتیبانی آنلاین JMS

ماژول پشتیبانی آنلاین JMS
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Monday, 18 November 2013

پلاگین ارجاع aiRedirectWww

 پلاگین ارجاع aiRedirectWww
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.0.0 و 1.0.4
 • نسخه سازگار جوملا 1.5, جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 16 November 2013

جامعه ساز مجازی Community Builder

جامعه ساز مجازی Community Builder
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.9
 • نسخه سازگار جوملا 1.5, جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, ماژول, پلاگین
 • تاریخ Monday, 11 November 2013

مدیریت دیتابیس Art Adminer

مدیریت دیتابیس Art Adminer
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.6.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Saturday, 09 November 2013

پلاگین Switch Editor

پلاگین Switch Editor
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 0.1.3
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 02 November 2013

کامپوننت ابزار مدیر جوملا

کامپوننت ابزار مدیر جوملا
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.5.8
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Saturday, 26 October 2013

سیستم خبرنامه AcyMailing Starter

سیستم خبرنامه AcyMailing Starter
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 4.4.1
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, پلاگین
 • تاریخ Monday, 21 October 2013

سیستم پشتیبان گیری Akeeba Backup

سیستم پشتیبان گیری Akeeba Backup
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.8.1
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, پلاگین
 • تاریخ Saturday, 19 October 2013

ماژول نمایش ساعت و تاریخ شمسی

ماژول نمایش ساعت و تاریخ شمسی
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 12 October 2013

سیستم نظرسنجی AcePolls

سیستم نظرسنجی AcePolls
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.9
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, ماژول
 • تاریخ Sunday, 06 October 2013

ماژول تاریخ آخرین به روز رسانی

ماژول تاریخ آخرین به روز رسانی
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.5
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 05 October 2013

اسکریپت مهاجرت redMIGRATOR

اسکریپت مهاجرت redMIGRATOR
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0.0
 • نسخه سازگار جوملا 1.5, جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, پلاگین
 • تاریخ Wednesday, 02 October 2013

سیستم انجمن Kunena

سیستم انجمن Kunena
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 3.0.2
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Tuesday, 01 October 2013

نقشه سایت Xmap

نقشه سایت Xmap
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.3.3
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Saturday, 28 September 2013

منو ساز آبشاری maximenu ck

منو ساز آبشاری maximenu ck
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 6.1.27
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

پخش کننده AllVideos

پخش کننده AllVideos
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 4.5.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

ماژول آب و هوای SP Weather

ماژول آب و هوای SP Weather
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.2.2
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

سیستم یادداشت JComments

 سیستم یادداشت JComments
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.3.0.2
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت, پلاگین
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

مدیریت فایل eXtplorer

مدیریت فایل eXtplorer
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.1.3
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع کامپوننت
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

جلوگیری از کپی AntiCopy

جلوگیری از کپی AntiCopy
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.0
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

اوقات شرعی

اوقات شرعی
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 1.6
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع ماژول
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

گالری تصاویر محتوای SIGE

گالری تصاویر محتوای SIGE
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.5.2
 • نسخه سازگار جوملا 2.5
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع پلاگین
 • تاریخ Saturday, 21 September 2013

بسته زبان فارسی

بسته زبان فارسی
 • قیمت رایگان
 • نسخه افزونه 2.5.13 و 3.1.4
 • نسخه سازگار جوملا 2.5, جوملا سری 3
 • مترجم تیم جوملا فارسی
 • نوع زبان
 • تاریخ Friday, 20 September 2013