اخبار افزونه ها

انتشار ماژول تاریخ آخرین به روز رسانی شمسی

 

مشخص نمودن تاریخ به روز رسانی یکی از موثر ترین ابزارها جهت جلوه دادن به یک وب سایت است که این ماژول  با تاريخ جلالي آماده گردیده است.

دانلود ماژول تاریخ آخرین به روز رسانی